Leonard

Leonard är en glad och modig pojke som är intresserad av hundar. Men när han möter en hund på gatan, är han fruktansvärt rädd. Blir det bra om han förvandlas till en stor hund?

Erlbruchs böcker tar ibland sin utgångspunkt i hans eget liv. Så är det t ex med historien om Leonard, hans då 6-årige son, som övervinner sin rädsla för hundar genom att vara hund.

40 s. pris 108:-

Scroll Up