Den största gåvan 

av Susan Summers
Ill. av Jackie Morris

Bilderbok om den fjärde vise mannen som inte nådde fram till Betlehem i tid. Men han omsätter faktiskt Jesu budskap i praktiken genom att ägna sitt liv åt att hjälpa människor.

32 s. Kr. 78:-